ศึกษานิเทศก์ สพม.36(เชียงราย-พะเยา) รายงานตัวแล้ว!

ศึกษานิเทศก์ สพม.36(เชียงราย-พะเยา) รายงานตัวแล้ว!
– วันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2563 เวลา 09.30 น. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายสมชาติ เทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมส่งตัว น.ส.บาหยัน คงชู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ รายงานตัวเข้าดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เรียบร้อยแล้ว โดยมีนางโสภา ชวนวัน รองผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) พร้อมด้วยนางบุษกร เชื้อสีดา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องภูชี้ฟ้า สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

%d bloggers like this: