ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: