แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา


– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (Focus Group) มีนายทองพูล จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.) และนายปกาศิต นุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นตัวแทน พสน. ร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: