ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการตรจสอบภายใน อ.48 )

โดยให้ทั้ง 3 ตำแหน่ง มารายงานตัว ที่หน้าห้องประชุมสุพรรณิการ์ เพื่อเข้ารับการประเมินวิสัยทัศน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. หากไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์  ดาวน์โหลดเอกสาร

2
%d bloggers like this: