องค์การแพลน ประชุมการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านในสถานศึกษา

องค์การแพลน ประชุมการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านในสถานศึกษา

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านในสถานศึกษา”

ภายใต้โครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ และครูจากโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 7 โรงเรียน คือ

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

พร้อมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย (ลัดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: