สมาพันธ์ฯ-สมาคมครูแม่ลาว นำผู้บริหารฯ ร่วมพิธี 28 กรกฏาคม 2563

สมาพันธ์ฯ-สมาคมครูแม่ลาว นำผู้บริหารฯ ร่วมพิธี 28 กรกฏาคม 2563

– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ผอ.โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว ประธานสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต 2 และนายอำนวย จอมใจ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารอำเภอแม่ลาว นำผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: