นายกอบต.เจดีย์หลวง อบรมป้องกันโรคมือ-เท้า-ปาก COVID-19 และไข้เลือดออก

นายกอบต.เจดีย์หลวง อบรมป้องกันโรคมือ-เท้า-ปาก COVID-19 และไข้เลือดออก


– นายโสภณ ฐานันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ข้อคิดแนวทางปฏิบัติตนในยุคการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 และไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านร้องบง ในการจัดการอบรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกับองค์การบริการตำบลเจดีย์หลวง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

โดยคุณหมอสายสมร หมื่นสมบัติ คุณหมอ รพ สต บ้านโป่งกลางน้ำ และคุณหมอพูนทรัพย์ อินทนนท์ นักวิชาการ รพ.สต.ตำบลเจดีย์หลวง และศน ณภัทร. นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ทางโรงเรียนขอขอพระคุณ ท่านประธาน วิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านร้องที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลาน ตามวิถีชีวิตใหม่ New normal

#คุณครูจิตตมาส. อิ่นคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

#โรงเรียนดีหน้าบ้าน

#RB2S (ประกอบ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: