การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

personnel01

 
ประชาสัมพันธ์ย้ายผู้บริหารไปต่างเขต
แบบคำร้องขอย้าย2
แบบรายงานประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย 2563
ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร
รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินศักยภาพการย้าย

%d bloggers like this: