โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ จัดกิจกรรม Big cleaning Day

ล้างอาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องใช้วัสดุในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สนามและบริเวณโรงเรียนในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกิจกรรม และในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง โรคระบาดโควิด 2019 โรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการคัดแยกขยะ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่างิ้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ. สต. ป่างิ้ว

ใส่ความเห็น