โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10


– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ กิจกรรมเทิดพระเกียรตินำข้าราชการครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะ และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: