โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: