สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด พบเพื่อนครูอำเภอแม่ลาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด พบเพื่อนครูอำเภอแม่ลาว


– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด พร้อมทีมงานจัดประชุมพบปะสมาชิกในเขตอำเภอแม่ลาว เพื่อชี้แจงข้อมูลสวัสดิการเงินกู้รูปแบบใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สมาชิกสหกรณ์ฯ ในสำนักงานเขต ครูและผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญในอำเภอแม่ลาว ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: