ศบค.อ.แม่ลาว-รพ.ศต.ดงมะดะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านดงมะดะ

ศบค.อ.แม่ลาว-รพ.ศต.ดงมะดะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านดงมะดะ


– คณะกรรมการ ศบค.อ.แม่ลาว โดยนายเชาว์วัฒน์ รัตนการุณจิต ปลัดอำเภอแม่ลาว นายลภว์ภฬัชช์ บูรพัตน์ชัยกุล แพทย์ประจำ รพ.สต.ดงมะดะ นายศิริ คีรีแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงมะดะ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับตำบล ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านดงมะดะ นำเสนอการรับตรวจโดยมี ส.อ.สมจิตร หวายคำ ผอ.รร.บ้านดงมะดะ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ส.อ.สมจิตร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: