สหพันธ์ครูเชียงราย ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2563

สหพันธ์ครูเชียงราย ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2563


– นายสุรพงษ์ อินทจักร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา และเตรียมดำเนินการกิจกรรมสำคัญต่อไป เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563 ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่บ้านสันต้นเปา) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (อุดม/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: