ครูผู้ช่วยใหม่ 3 วิชาเอก รายงานตัวแล้ววันนี้!

ครูผู้ช่วยใหม่ 3 วิชาเอก รายงานตัวแล้ววันนี้!


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป้นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา โดยมีนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมปฐมนิเทศ ส.ต.ต.(หญิง) ศรีวรรณ สุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงการบันทึกข้อมูลลงสมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และส่งตัวปฏิบัติงานได้ทั้ง 3 โรงเรียน วันนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

น.ส.จิตรานุช ล่องเนียม อกภาษาอังกฤษ ป.ตรี ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย

นางสุกัลยา อุตมา เอกการประถมศึกษา ป.ตรี ค.บ.4 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายอัครพงษ์ ปงอ้อคำ เอกอุตสาหกรรมและเทโนโลยี ป.ตรี ค.บ.4 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

%d bloggers like this: