7 พนักงานราชการ รายงานตัวแล้ววันนี้ เอกวิทย์สละสิทธิ์ 1 ราย

7 พนักงานราชการ รายงานตัวแล้ววันนี้ เอกวิทย์สละสิทธิ์ 1 ราย


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก 8 อัตรา ลำดับที่ 1 จำนวน 7 ราย โดย น.ส.ณัฐกานต์ ทองบุญมา ลำดับที่ 2 เอกวิทยาศาสตร์ ขอสละสิทธิ์ ทั้ง 7 ราย ได้รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และส่งตัวไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้วันนี้

น.ส.สุณี มูลปัญญา เอกสังคมศึกษา ลำดับที่ 1 (จบใหม่) ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น.ส.จตุพร พรมปัญญา เอกปฐมวัย ลำดับที่ 1 จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจัทน์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

น.ส.สายธาร เดชะบุญ เอกวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 (จบใหม่) ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น.ส.กมลวรรณ คนสุข เอกการศึกษาปฐมวัย ลำดับที่ 3 (จบใหม่) ปฏิบัติงานที่โรงเรียนดอยเวียงวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

น.ส.สุนิสา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เอกปฐมวัย ลำดับที่ 2 (จบใหม่) ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมานเหมินทานุสรณ์) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายสรรเสริญ เหม็งทะเหล็ก เอกพลศึกษา ลำดับที่ 1 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก อ.พาน จ.เชียงราย

นายธนากร แสนคำมา เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก อ.พาน จ.เชียงราย

%d bloggers like this: