โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” จากคุรุสภา

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” จากคุรุสภา

%d bloggers like this: