เปิดครัวพระราชทานฯ อาหารปรุงสุก ชุดธารน้ำใจฝ่า (COVID 19)

เปิดครัวพระราชทานฯ อาหารปรุงสุก ชุดธารน้ำใจฝ่า (COVID 19)


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

– นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาขาดไทย ประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแขกผู้มีเกียรดิ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานทำความคารพถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เปิดกรวยดอกไม้รูปเทียนแพ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

พิธีมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจฝ่า COVD 19 จำนวน 100 ชุด ประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชียงราย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเยี่ยมชม “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ดำเนินโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ให้บริการประชาชน จนแล้วเสร็จ อาทิ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจฝ่า COVD 19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

%d bloggers like this: