ครูอัตราจ้าง-พนักงานราชการ รายงานตัวแล้ววันนี้

ครูอัตราจ้าง-พนักงานราชการ รายงานตัวแล้ววันนี้

– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่บริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 รับรายงายตัว

นายวิรุฬห์ ตั๋นฝั้น เอกพลศึกษา ครูอัตราจ้างจากโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภูมิลำเนา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ 7 พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านสัสสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น.ส.เบญจวรรณ บัญญรัศมิ์สกุล เอกปฐมวัย ครูอัตราจ้างจากโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภูมิลำเนา อ.พาน จ.เชียงราย ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ 4 ครูวิกฤต มาปฏิบัติงานที่โรงเรียน ตชด.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เข้ารายงานตัวที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 ส่งตัวถึงโรงเรียนปฏิบัติงานได้ในวันนี้

%d bloggers like this: