ประกาศผลสอบพนักงานราชการ รายงานตัว 24 ก.ค.2563 นี้

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ 

https://qrgo.page.link/fzuVe

เปลี่ยนวันรายงานตัวพนักงานราชการ จากวันที่ 21 ก.ค.2563 เป็นวันที่ 24 ก.ค.2563 

https://qrgo.page.link/C5RYF

%d bloggers like this: