โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครครูคณิต-ภาษาไทย 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครครูคณิต-ภาษาไทย 1 อัตรา 


– ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน ด้วย โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน อัตราค่าจ้างรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053656428

ประกาศ https://qrgo.page.link/UHFaJ

 

เว็บไซต์โรงเรียน
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120380

%d bloggers like this: