กลุ่มบุคคลขอบคุณทุกภาคส่วน จัดสอบฯ เสร็จสิ้นไปด้วยดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอบคุณทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี


– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวกราบขอบคุณทุกคนว่า เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ในนาม สพป.เขียงราย เขต 2 และกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ เพื่อการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในแต่ละฝ่ายที่ได้แต่งตั้งด้วยดี จนผ่านพ้นกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จ การดำเนินการเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดี

ารปฏิบัติงานครั้งนี้ถือเป็นงานสำคัญและยิ่งใหญ่ต้องใช้บุคลากรในการร่วมด้วยช่วยกัน 300 กว่าคน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน กิจกรรมคงไม่สำเร็จ

สิ่งไหนที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้กระทำขาดตกบกพร่อง ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือดีจากท่านในโอกาสต่อไป… ขอขอบพระคุณด้วยใจจริงจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

%d bloggers like this: