ศบค.อำเภอแม่ลาว ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ศบค.อำเภอแม่ลาว ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ


– นายสุวรรณ สีนิล ปลัดอำเภอแม่ลาว พร้อมคณะกรรมการ ศบค.อำเภอแม่ลาว เขตรับผิดชอบตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: