ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

%d bloggers like this: