แผนผังสนามสอบพนักงานราชการ วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.2563 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก สอบวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.2563 นี้ ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
 
แผนผังสนามสอบพนักงานราชการ วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.2563 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

https://qrgo.page.link/83TYs

 

คู่มือกรรมการกำกับห้องสอบ วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.2563 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
https://qrgo.page.link/CrRDw

 

%d bloggers like this: