จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA

จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.ฯ นำผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน ร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.2563 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน-ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว)

%d bloggers like this: