ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก

นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป เชียงราย เขต 2 ได้เข้าติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: