จัดทำแนวทางวิจัยการเรียนฯ ช่วง COVID-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จัดทำแนวทางวิจัยการเรียนฯ ช่วง COVID-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบร่วมการวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี (รัษฎา-ภาพ/พรทิพา-ข่าว)

%d bloggers like this: