รพ.ป่าแดด ติดตามการการป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนบ้านแม่พุง

รพ.ป่าแดด ติดตามการการป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนบ้านแม่พุง


– นางสาวศุภลักษณ์ พรหมเสน นักวิชาการสาธารณสุข งานควบโรคติดต่อ โรงพยาบาลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เยี่ยมติดตามการจัดมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มีนายชาญวิทย์ ออมสิน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่พุง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแม่พุง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (ชาญวิทย์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: