จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือบ้านห้วยทรายขาว

จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือบ้านห้วยทรายขาว


👉 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสา พัฒนาค่ายลูกเสือ” ครั้งที่ 1/2563

👉 ขอขอบคุณ ความร่วมมือจาก ผอ.รร.บ้านโป่งแดง ผอ.รร.บ้านป่าบง ผอ.รร.บ้านสันก้างปลา และคุณครู นำลูกเสือ เนตรนารี พร้อมนักการภารโรง รร.เจริญเมืองวิทยา รร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) รร.สันกลางวิทยา และสำนักงานเขตฯ ร่วมพัฒนา ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน บ้านห้วยทรายขาว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

👉 นางพิมพ์รดา ธิป้อ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2) บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (ลัดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: