โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย

คลิกดูวิดีโอ

กิจกรรมทำหน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกันฝุ่นละออง และโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย

แอเรียทูโพสต์2

%d bloggers like this: