กสศ.มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

กสศ.มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โรงเรียนแม่ตะละวิทยา


– นายรชฏ อิ่นคำ ผอ.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมคณะครูร่วมพิธีมอบรางวัล Equity Partnership ํs School Network กระบวนการ สร้างขาย ขยายฝัน ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถาบันศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ Zen Gallert ชั้น 8 Central World

%d bloggers like this: