เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.–วันเข้าพรรษา 3 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.-วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี 2563 วันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

https://www.facebook.com/area2post2/posts/709898529576924?xts%5B0%5D=68.ARAQd5YgPAKfOCkRJSK2xYfLW0bCfJhoke0hCIvIxOT0vCZsAAHlU-Q1xx6pajl63ewa33bit5DACs8vLGTSJWRBtrjhKuyGnkcGytHGjFtJ1hbA-83UNp-TyIv8gy-UfSU9tXUCSG1dP5hiGanFNPZGsS2nGHSFJfS83Kdt_iexM6SRPXZrBLJJrK7_lKwHxf1kf-ENAhGLsQs5VAoF2ulIytonzN78qEJ0__CnZoEiAU32BVKXSCj0jQ7FpY81M2lPUXp5xY9ulRizagWTPphOSuj3oFaD_rdyN04U71PJs2YdSKbKjP6LCjvMfNY1GkXV0l6cYmttfMQaEWSC0R4&tn=-R

%d bloggers like this: