ประเมินผลการเรียน (Home school) บ้านเรียนปานตะวัน

ประเมินผลการเรียน (Home school) บ้านเรียนปานตะวัน
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนายบัณฑิต ไชยวงศ์ น.ส.รัษฏา อภิวงศ์งาม และนายสมชาติ เทพวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประเมินฯ บ้านเรียนปานตะวัน ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

แอเรียทูโพสต์2