กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต-ต้านการคอรัปชั่น-ลดใช้ถุงพลาสติก-คัดแยกขยะ

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต-ต่อต้านการคอรัปชั่น-ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก-คัดแยกขยะมูลฝอย


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะชาวสพป.เชียงราย เขต 2 ทบทวนเรื่องราชการสำคัญจากผอ.กลุ่มฯ และถ่ายภาพหมู่กิจกรรรม่วมกันเป็นอันที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.20 น ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: