ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ทำบุญผ้าป่า-มอบเสาธง-เปิดหอประชุมอินศรีไกร โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ทำบุญผ้าป่า-มอบเสาธง-เปิดหอประชุมอินศรีไกร โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว


– นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองอาคารอเนกประสงค์ ทำพิธีเปิด “หอประชุมอินศรีไกร” และมอบเสาธง ให้โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว โดยมีมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.2563

%d bloggers like this: