เตรียมมาตรการป้องกัน COVID-19 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมมาตรการป้องกัน COVID-19 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 146 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise เรื่อง “การเตรียมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกพา จังหวัดเซียงราย” โดยได้ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาบทบาทสมมุติที่ 2” หากพบผู้มีอาการสงสัย” วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อ.เมือง จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: