SAFE BACK TO SCHOOL 🙋

SAFE BACK TO SCHOOL🙋

👉สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของ👍โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนจาก 🙏

👉”โครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน”👈

👉องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย)

🚺🚺🚺🚺🚺🚺🚺
https://www.facebook.com/watch/?v=1017364458696143

 

%d bloggers like this: