รพ.สต.วาวี ตรวจดูความพร้อมโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

รพ.สต.วาวี ตรวจดูความพร้อมโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า


– นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า และคณะครู ต้อนรับการตรวจเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (พิมพ์พิชชา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: