ปภ.-อก.จ.ชร. มอบเจลแอลกอฮอล์-หน้ากากผ้าให้ทุกโรงเรียน

ปภ.-สนง.อุตสาหกรรม จ.ชร. มอบเจลแอลกอฮอล์-หน้ากากผ้าให้ทุกโรงเรียน


– นายสามารถ วิริยะตระกูลธร(ซ้าย) พนักงานขับรถ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนจากผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบเจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ ศูนย์เครือข่ายป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า และ น.ส.สมพิศ อินตะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ มอบให้ครูที่มาติดต่อราชการจากทุกโรงเรียนใน 14 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาทั้ง 5 อำเภอ จำนวน 500 ชุด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,386 ชิ้น ให้อีกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้ (สมพิศ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: