รณรงค์งดใช้แก้วน้ำพลาสติกเพื่อลดขยะมูลฝอย

รณรงค์งดใช้แก้วน้ำพลาสติกเพื่อลดขยะมูลฝอย


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัด งดใช้แก้วน้ำพลาสติก หันมาใช้แก้วน้ำที่ล้างและน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ ห้อประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: