รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา

รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นคณะทำงานร่วมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19–25 มิถุนายน 2563 (ศิริพร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: