ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

PR01

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

M64-2

023-2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 63

023-2

023-1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 62
023-1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน
023-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 62
023-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 62
023-3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 62
023-4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน  มกราคม 63
023-5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 63
023-6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 63
023-7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 63
023-8-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63
023-8-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63 e-bidding

%d bloggers like this: