สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 63

023-2

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 62

023-1

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน  มกราคม 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63 e-bidding

%d bloggers like this: