สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

023-2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 63

023-2

 

023-1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 62

023-1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

023-m1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 62

023-m2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 62

023-m3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 62

023-m4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน  มกราคม 63

023-m5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 63

023-m6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 63

023-m7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 63

023-m8-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63

023-m8-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 63 e-bidding

%d bloggers like this: