เงินเดือนธุรการโรงเรียน จะเข้าบัญชีประมาณต้นเดือนกรกฏคม 2563

  • แจ้งธุรการโรงเรียน (งบ 15,000) เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จะเข้าบัญชีในช่วงประมาณ ต้นเดือน กรกฏคม 2563
  • แจ้งธุรการโรงเรียน (งบ 9,000) เงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวดจาก สพฐ. หากได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยด่วน
%d bloggers like this: