สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ


– นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน : Mis โดยทีมวิทยากรของโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม โดย ศน.สุรัตน์ สรวงสิงห์ ศึกษานิเทศก์บำนาญ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 (สันต์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: