คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์

คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานดีเด่น คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับจังหวัดเชียงราย และระดับประเทศ (ทีม ปชส./ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: