ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563

ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผุ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: