ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนสลี ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนสลี ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 

– นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (ทรงวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: