ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 


– นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่ลาว ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (เกรียงไกร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: